Tik Tok म भ ईरल ठ उक ब स तब कत एस त कस ल ई नज न आग रह Himesh Neaupane New Video

Times Khabar Nepal Presents:-

Host:- Himesh Neaupane
Guest:-
Camera/Edit:-Megha Kc
Post Production:- Times Khabar Nepal
fb page :

© Times Khabar Nepal, 2019
--------------------------------------------

हजुरहरुको Like, Comment, Share महत्वपुर्ण हुनेछ |

यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.
Комментарии выключены

Свежее видео к Tik Tok म भ ईरल ठ उक ब स तब कत एस त कस ल ई नज न आग रह Himesh Neaupane New Video: